Doporučujeme stránky

Sbírka

Sbírka

Pokud nás chcete podporovat finančně :-) číslo účtu: 107-4139040267/0100

Výřez loga církve Slovo života

Sbory Slova života v ČR

Není skvělé, že nejsme sami? Sbory SŽ najdete i na dalších místech v Česku.

Brno Praha Jihlava Milovice
Všechny sbory